top of page

Privacy verklaring
Autorijschool Nancy van Rijswijk

1 december 2021

 

Je privacy is voor Autorijschool Nancy van Rijswijk van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Autorijschool Nancy van Rijswijk allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

 

Jouw gegevens

 

Bij bepaalde onderdelen van onze website vul je formulieren in. Je moet dan informatie over jezelf opgeven.

 

Voor de bovenstaande aanmelding gebruiken wij je NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Dit doen wij op basis van je toestemming.

 

Waarvoor Verwerken Wij Contactgegevens

 

Je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

het aangaan van lessen

het reserveren van CBR-examens

het aan je toezenden van correspondentie

het plaatsen van berichten op social media

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 

NAW (naam, adres, woonplaats)

E-mailadres

Geslacht

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres

Verstrekking Aan Andere Bedrijven Of Instellingen

 

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

Autorijschool Nancy van Rijswijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

 

Google Analytics

 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

 

Beveiliging

 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

 

Wijzigingen In Deze Privacyverklaring

 

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Inzage, Wijzigen En Verwijderen Van Je Gegevens

 

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact opnemen.

 

Je hebt de volgende rechten:uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

- het laten corrigeren van fouten

- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

- intrekken van toestemming

- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht Indienen

 

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

 

Autorijschool Nancy van Rijswijk

Scheerdershofje 1A

5051 DM Goirle

 

info@nancyvanrijswijk.nl

06-5354797

bottom of page